Ενημερωτικό υλικό (περιλαμβανομένου οπτικοακουστικού υλικού) για προηγούμενες δραστηριότητες του αιτητή, με παραπομπή σε σύνδεσμο στο διαδίκτυο στον οποίο είναι αναρτημένα δείγματα προηγούμενης δραστηριότητας του, κριτικές κλπ: https://drive.google.com/drive/folders/1pVmabMMlJ4NHNgCIbCXqD3EcSaxcBPqH?usp=share_link

Eπιλεγμένα έργα καθώς και οπτικό υλικό και αναρτημένα δείγματα προηγούμενης δραστηριότητας από προηγούμενες εκθέσεις: https://drive.google.com/drive/folders/1wqeV9EeJ3z1VIoH8voqUHpFj-qGHSdOg?usp=share_link

Κωδικός πρόσβασης για προβολή βίντεο: machine-eyes

Βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά: https://drive.google.com/file/d/1L7ue-oxQ4MWX73BcwBs5wlTZCOBG12cj/view?usp=share_link

Create a website or blog at WordPress.com